Nabídka služeb

 
 

Naše služby zahrnují:


  1. BulletAudit řádných a mimořádných účetních závěrek podnikatelských subjektů, tzn. ověřování historických účetních informací – statutární audit v souladu s mezinárodními auditorskými standardy.

  2. BulletOvěřování výročních zpráv a zpráv o vztazích mezi propojenými osobami.

  3. BulletOvěřování čerpání prostředků z fondů Evropské unie – finanční audit výdajů vynaložených v souvislosti s řešením projektů financovaných z prostředků EU u příjemce finanční podpory (dotace).

  4. BulletPrověrky účetních závěrek podnikatelských subjektů (resp. účetnictví) pro potřeby majitelů společností, tj. případy, kdy společnost nemá povinný - statutární audit, ale majitel společnosti požaduje nezávislé posouzení pro vlastní potřebu.

  5. BulletAudit pro zvláštní účely (ověřování smluvních podmínek, jednotlivých položek účetní závěrky apod.).

  6. BulletÚčetní a daňové poradenství, účetní služby

  7. BulletKontrola účetnictví před sestavením daňového přiznání k dani z příjmů právnických i fyzických osob, transformace výsledku hospodaření na základ daně z příjmů.

  8. BulletZpracování finančních plánů za účelem získání úvěrů pro podnikatelskou činnost.